1. kapitola

22 Kým sa ešte zhovárala s kráľom, vstúpil prorok Nátan.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.