8. kapitola

Mäso obetované modlám

1 Pokiaľ ide o mäso obetované modlám, vieme, že „všetci máme poznanie“. Poznanie však vedie k namyslenosti, kým láska buduje.8,1 Sk 15,20; 1Kor 13,4
2 Ak si niekto myslí, že niečo už úplne spoznal, ešte to nepozná tak, ako treba.8,2 1Kor 3,18; Ga 6,3 3 Ak však niekto miluje Boha, toho Boh pozná.8,3 Ga 4,9 4 Pokiaľ teda ide o to, či sa smie jesť mäso obetované modlám, vieme, že na svete modla nič neznamená a niet iného boha, okrem toho Jedného.8,4 Dt 4,35; 6,4; 1Kor 10,19 5 Aj keď sú takzvaní bohovia na nebi či na zemi — akože je mnoho takých bohov a pánov —,8,5 Ž 82,6; Jn 10,34 6 no my máme jedného Boha Otca, z ktorého je všetko a my sme tu pre neho, a jedného Pána Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko a aj my sme skrze neho.8,6 Mal 2,10; Jn 1,3; 1Kor 12,5-6; Ef 4,5; Kol 1,16 7 Lenže toto poznanie nemajú všetci. Niektorí sú až doteraz takí zvyknutí na modly, že jedia toto mäso ako obetované modlám, ich svedomie je slabé, a preto je poškvrnené.8,7 1Kor 8,4-5 8 Pokrm nás však nepriblíži k Bohu. Ak nezjeme, nič nestrácame, ak zjeme, nič nezískavame.8,8 Rim 14,17; Heb 13,9 9 Dajte však pozor, aby táto vaša sloboda nebola slabým na prekážku8,9 Dosl. príležitosťou k pádu..8,9 Rim 14,1; 15,1; 1Kor 8,10-11; Ga 5,13 10 Ak totiž teba, ktorý máš poznanie, niekto uvidí stolovať v modlárskom chráme, či sa tým aj jeho slabé svedomie nepovzbudí, aby aj on jedol mäso obetované modlám? 11 A tak slabý brat, za ktorého zomrel Kristus, zahynie pre tvoje poznanie.8,11 Rim 14,15 12 Keď takto hrešíte proti bratom a ubíjate ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. 13 Preto ak pokrm pohoršuje môjho brata, radšej nebudem už nikdy jesť mäso, len aby som svojho brata nepohoršil.8,13 Mt 17,27