4. kapitola

Služba apoštolov

1 A tak nech nás každý pokladá za Kristových služobníkov a za správcov Božích tajomstiev.
2 A od správcov sa napokon vyžaduje, aby bol každý uznaný ako verný.4,2 Lk 12,42 3 Mne však najmenej záleží na tom, či ma súdite vy alebo ľudský súd. Ba ani sám seba nesúdim. 4 Lebo ničoho som si nie vedomý; to ma však ešte neospravedlňuje. Veď Pán je ten, kto ma súdi.4,4 Ž 143,2; 2Kor 1,12 5 Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On vynesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery sŕdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha.4,5 Lk 8,17; Rim 2,16; 8,27; 1Kor 3,13 6 Toto však, bratia, vztiahol som na seba a na Apolla kvôli vám, aby ste sa na nás poučili: „Nič nad to, čo je napísané“, aby sa nikto jedným spomedzi nás nevystatoval proti druhému.4,6 Rim 12,3; 1Kor 3,4 7 Veď kto ti dal prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal?4,7 Jn 3,27; Rim 12,6 8 Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli, začali ste kraľovať bez nás; kiež by ste len kraľovali, aby sme spolu s vami kraľovali aj my.4,8 Zj 3,17 9 Lebo tak sa mi zdá, že nám, apoštolom, určil Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť, veď sme sa stali divadlom svetu, anjelom i ľuďom.4,9 Rim 8,36; 1Kor 15,31; Heb 10,33 10 My sme blázni pre Krista, vy však rozumní v Kristovi; my sme slabí, no vy silní; vy ste slávni, my však bez cti.4,10 1Kor 1,18; 3,18; 2Kor 11,19 11 Až do tejto hodiny aj hladujeme a trpíme smädom, aj sme sporo odetí a bití, aj sme bez prístrešia4,11 Mt 8,20; Rim 8,35; 2Kor 4,7-10; 11,23-27 12 a namáhavo pracujeme vlastnými rukami. Keď nám zlorečia, dobrorečíme; keď nás prenasledujú, znášame to;4,12 Mt 5,44; Sk 18,3; 20,34; Rim 12,14; 1Kor 9,15; 1Tes 2,9; 2Tes 3,8 13 keď nás ohovárajú, vľúdne sa prihovárame. Stali sme sa akoby smeťami sveta, vyvrheľmi pre všetkých až doteraz.4,13 Ž 109,28 14 Toto vám nepíšem, aby som vás zahanbil, ale aby som vás napomenul ako svoje milované deti.4,14 Múd 11,10 15 Veď keby ste mali hoci desaťtisíc vychovávateľov v Kristovi, otcov nemáte mnoho, lebo ja som vás splodil v Ježišovi Kristovi skrze evanjelium.4,15 Ga 4,19; 1Tes 2,11; Flm 10 16 Prosím vás teda, nasledujte môj príklad.4,16 1Kor 11,1; Flp 3,17; 1Tes 1,6 17 Preto som vám poslal Timoteja, moje milované a verné dieťa v Pánovi. On vám pripomenie moje cesty v Kristovi Ježišovi, ako učím všade v každej cirkvi.4,17 Sk 16,1; 19,22; 1Kor 16,10; Flp 2,19-22 18 Niektorí sa začali povyšovať, akoby som k vám už nemal prísť. 19 Čoskoro však — ak Pán bude chcieť — prídem k vám a spoznám nie reč namyslených, ale ich moc.4,19 Sk 18,21; Jk 4,15 20 Božie kráľovstvo totiž nespočíva v reči, ale v moci.4,20 1Kor 2,4 21 Čo chcete? Mám prísť k vám s palicou, alebo s láskou a v duchu miernosti?4,21 2Kor 10,2