13. kapitola

Láska

1 Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anjelskými, a lásku by som nemal, bol by som iba ako cvendžiaci kov a zvučiaci činel.
2 A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá13,2 Gr. mystériá. a mal by som všetko poznanie13,2 Gr. gnósis — tajomné učenie (tu: o božskom pôvode človeka). a keby som mal takú silnú vieru, že by som hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím.13,2 Mt 7,22; 17,20; 1Kor 14,2 3 Ak by som rozdal všetok svoj majetok, a ak by som vydal svoje telo, aby som sa mohol chváliť13,3 Var. aby bolo spálené., no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. 4 Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva;13,4 Rim 13,10; Ef 4,2 5 nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech, nerozčuľuje sa, nepočíta krivdy13,5 Gr. nezmýšľa zle.;13,5 Zach 8,17; 1Kor 10,24; Flp 2,4.21 6 neraduje sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy13,6 Alt. s pravdou.;13,6 Rim 12,9 7 všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží.13,7 Prís 10,12; Rim 15,1; 1Kor 9,12; 1Pt 4,8 8 Láska nikdy nezanikne; proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie bude prekonané. 9 Lebo iba sčasti poznávame a sčasti prorokujeme. 10 Ale keď príde to, čo je dokonalé, to, čo je čiastočné, sa pominie. 11 Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. 12 Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade, ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam sčasti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol spoznaný.13,12 Jn 10,14; 2Kor 5,7; Jk 1,23 13 Teraz teda zostáva viera, nádej a láska, tieto tri, ale najväčšia z nich je láska.13,13 1Tes 1,3; 1Jn 4,16