Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

97. kapitola

Oslava velebnosti Hospodina, Kráľa

1 Hospodin je Kráľom! Plesaj, zem, nech sa radujú mnohé ostrovy!