Milé sestry, milí bratia, partneri a podporovatelia !

V čase, keď skončil ďalší rok nášho putovania na tejto zemi, chcem sa Vám prihovoriť od nás z Biblickej spoločnosti a v prvom rade pozdraviť Vás v mene nášho Pána Ježiša Krista. V tieto dni sa zvykneme obzrieť späť a tak chcem urobiť aj v tomto príhovore k Vám.

Opäť to bol rok mnohých neistôt, chaosu a prekvapení, tak povediac zápasov za zvládnutie mnohých situácií, ktoré sa okolo nás v rýchlom slede udiali. Keď sme si začiatkom roka mysleli, že sme „zvládli vojnu s neviditeľným nepriateľom - vírusom“, prišla pred naše dvere, rovno do susedov, vojna skutočná. Pre nás na Slovensku vďaka Pánovi, len viditeľná na diaľku v TV, ktorej však dôsledky, hlavne v ekonomike a energetike, budeme ešte dlho pociťovať. Bol to náročný rok aj pre nás v Biblickej spoločnosti, ale Pán, ktorý spravuje svoje dielo pri šírení Jeho Slova, nám bol milostivý a pomohol nám zvládnuť ho v pokoji a pod Jeho ochranou. Toto sa mohlo udiať aj vďaka vašej pomoci, či už materiálnej alebo modlitebnej. Sme vďační za každého darcu a modlitebníka a preto Vás chcem aspoň v krátkosti informovať, ako sme naložili s tým, čo nám aj cez Vás, alebo vaše spoločenstvo Pán požehnal.

Začiatkom roka, keď začala vojna na Ukrajine, sme sa cez Ukrajinskú Biblickú spoločnosť dozvedeli o ich urgentnej potrebe Biblií v ukrajinskom aj ruskom jazyku. Spolu s viacerými biblickými spoločnosťami sa pripravila tlač týchto Biblií, na ktoré naša spoločnosť prispela sumou 10 tisíc eur. Okrem toho, pre potreby misijnej práce na Slovensku, sme nakúpili pre náš sklad Biblie, biblickú a duchovnú literatúru v ukrajinskom a ruskom jazyku za celkovú sumu 12.518,- eur, ktorá sa následne distribuovala a distribuuje do utečeneckých táborov na mnohé miesta, kde cirkev pracuje s odídencami a časť išla priamo na Ukrajinu do zborov a kostolov cez slovenských misionárov.

Vo vydavateľskej činnosti sme pripravili nové tituly, ako JUNIOR BIBLIA pre mládež, UČÍM SA ČÍTAŤ S BIBLIOU pre začínajúcich školákov. Nezabudli sme ani na najmenších a pre nich sme vydali sériu detských knižočiek HĽADAJME SPOLU V BIBLII a pred Vianocami knižku NARODIL SA KRÁĽ. Pre dospelých sme pripravili nové vydanie RODINNÉHO ROHÁČKA a ďalšie vydania Biblií INŠPIRUJ SA ... V spolupráci s vydavateľstvom Dobrá kniha sme pripravili a zabezpečili tlač JERUZALEMSKEJ BIBLIE a s vydavateľstvom Porta Libri ďalšie, už tretie vydanie ŠTUDIJNEJ BIBLIE. K Veľkej noci sme v spolupráci s pravoslávnym duchovným Marekom Ignacikom zo Zvolena pripravili knižku PASCHÁLNE (VEĽKONOČNÉ) PRÍBEHY a na jeseň sme vydali publikáciu VESMÍR-AKÝ ÚŽASNÝ JE NÁŠ BOH, cez ktorú chceme priblížiť nepredstaviteľnú veľkosť nášho Stvoriteľa. Na záver roka v spolupráci s br. farárom Dušanom Peckom zo Žiliny sme vydali DIÁR 2023 pod názvom LECTIO DIVINA v prevedení pre katolíckych aj evanjelických veriacich, ktorým chceme podporiť čítanie Božieho slova na každý deň. Počas roku 2022 sme vydali a prijali na sklad 19.681 kusov Biblií a biblickej literatúry.

Okrem vydavateľskej činnosti sme sa venovali aj spolupráci pri šírení Božieho slova so zbormi a farnosťami po celom Slovensku aj v zahraničí. Spomeniem niektoré, ako spolupráca s farnosťou Dobrého pastiera v Žiline, kde sme začiatkom roka na nedeľu Božieho slova a nasledujúci týždeň uskutočnili pre Žilinu a okolie výstavu Biblií a biblickej literatúry (cca 300 vystavených Biblií), na jeseň sme obdobnú týždňovú výstavu Biblií uskutočnili v Prešove v spolupráci s Gréckokatolíckou fakultou a Pravoslávnou fakultou Prešovskej univerzity. S Evanjelickou diakóniou v Bratislave, Kresťanskými zbormi na Slovensku, apoštolskou cirkvou O nás nejde z Banskej Bystrice a organizáciou Scripture Union Slovakia (práca s deťmi a mládežou) sme distribuovali Biblie a duchovnú literatúru priamo do zborov na Ukrajine. V Srbsku spolupracujeme a podporujeme prácu misijnej organizácie ABWE a spoločnosť MANNA, ktoré šíria Božie slovo aj v slovenčine medzi našimi krajanmi, hlavne v oblasti Vojvodiny. Podporili sme tiež prácu medzi rómskou komunitou a to spoluprácou s Gréckokatolíckou rómskou misiou v Prešove a organizáciou Nádej deťom z Banskej Bystrice, Rómske srdce Kežmarok, ako aj spoluprácou priamo so zbormi v Soli, Jarovniciach, Kežmarku a iné. V spolupráci s organizáciou EEM Viedeň sme vydali Božie slovo - Nový zákon v rómsko-slovenskom jazyku, ktorý je k dispozícií bezplatne pre rómske zbory a farnosti. V mediálnej oblasti úzko spolupracujeme s rádiom LUMEN, kde sme uskutočnili niekoľko rozhovorov na tému Biblia a podporili sme vecnými darmi viaceré relácie a kvízy. V printových médiách už niekoľko rokov aktívne spolupracujeme s časopismi Evanjelický východ a Dialóg.

Pokračovali sme v projekte pre nepočujúcich, pre ktorých pripravujeme preklad Božieho slova do posunkovej reči (BIBLIAPRENEPOCUJUCICH.SK). Projekt je podporovaný a financovaný Spojenými biblickými spoločnosťami (UBS) a Americkou biblickou spoločnosťou. Práce na preklade koordinuje br. farár Pavol Vilhan, ktorý nám v tejto práci pomáha už tretí rok. Pokračujú práce na vydaní Božieho slova v rusínskom jazyku, kde už existujúci preklad, ktorý spracovali bratia pod vedením otca Františka Krajňáka, je v odbornom pripomienkovom konaní teologickými komisiami gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi, ktorých prácu z poverenia duchovných autorít oboch cirkví koordinuje naša Biblická spoločnosť.

Ako je už vo verejnosti známe Biblická spoločnosť šíri Božie slovo aj elektronicky v online priestore prostredníctvom webovej stránky BIBLIA.SK, kde čitatelia môžu na jednom mieste čítať a študovať všetky existujúce preklady Božieho slova v slovenčine. Túto našu stránku ročne navštívi viac, ako 200 tisíc jedinečných návštevníkov, môžeme povedať čitateľov Biblie. V online priestore spolupracujeme aj s organizáciami, ktoré šíria Božie slovo, ako Biblia za 365 dní, Love God Greatly (práca so ženami), Ambassador for Christ (evanjelizačná misia na Slovensku a v Macedónsku), Spoločenstvo evanjelia, pracujemsdetmi.sk a iné.

Financovanie, ako aj koordinovanie uvedených činností je náročné, ale Pán sa o nás postaral aj cez mnohých z Vás, ktorí ste nás podporili či už priamo finančnými darmi, alebo aj nákupom Biblií a biblickej literatúry, ktoré ste realizovali cez náš ESHOP.BIBLIA.SK, alebo priamo v kníhkupectvách, s ktorými spolupracujeme po celom Slovensku. Celkovo sme v roku 2022 rozdistribuovali 25.326 kusov Biblií a biblickej literatúry (predajom 18.437 a darovaním 6.889).

Ďakujeme, že nám pomáhate šíriť Božie slovo do všetkých končín nášho krásneho Slovenska. Možno si to ani neuvedomujete, ale každý z Vás ste pre nás partnerom a spolupracovníkom.

Vďaka Bohu za vašu pomoc a modlitebnú podporu. Nech Vás Pán požehná a naplní aj vaše potreby v tomto nastávajúcom roku 2023.

V Banskej Bystrici 18. januára 2023.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem podporiť

1. kapitola

Sčítanie bojaschopných v Izraeli

1 Hospodin hovoril Mojžišovi na Sinajskej púšti vo svätostánku, v prvý deň druhého mesiaca druhého roku po ich vyjdení z Egypta:
2 Zistite počet celého zboru Izraelcov podľa ich čeľadí a rodín, podľa počtu mien všetkých mužov, hlavu za hlavou, 3 od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli. Ty a Áron ich zaraďte do príslušných vojov. 4 Pritom nech je s vami jeden muž z každého kmeňa; ten nech je čelným mužom vo svojej rodine. 5 Toto sú mená mužov, ktorí vám budú stáť po boku: Za Rúbena Elícúr, syn Šedéúrov; 6 za Šimeóna Šelumíél, syn Cúríšaddájov; 7 za Júdu Nachšón, syn Ammínádábov; 8 za Jissáchára Netaneél, syn Cúárov; 9 za Zebulúna Eliáb, syn Chélónov. 10 Za Jozefových synov: za Efrajima Elíšáma, syn Ammíhúdov, za Menaššeho Gamlíél, syn Pedácúrov; 11 za Benjamína Abídán, syn Gideóního; 12 za Dána Achíezer, syn Ammíšaddajov; 13 za Ašéra Pagíél, syn Ochránov; 14 za Gáda Eljásáf, syn Deúélov; 15 za Naftálího Achíra, syn Énánov. 16 Títo boli povolaní za zbor; oni boli kniežatami svojich otcovských kmeňov, náčelníkmi tisícov Izraela. 17 Mojžiš a Áron si pribrali týchto mužov, ktorí boli podľa mena označení, 18 a v prvý deň druhého mesiaca zhromaždili celý zbor. Potom sa dávali zapísať podľa rodinnej príslušnosti, podľa čeľadí a rodín do počtu mien, od dvadsaťročných vyššie, hlava za hlavou 19 tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Tak ich spočítal na Sinajskej púšti. 20 Potomkov Rúbena, prvorodeného Izraela, ktorí po spočítaní mien, hlava za hlavou, podľa ich čeľadí a rodín boli zavedení do rodového zoznamu, všetkých bojaschopných vyše dvadsaťročných mužov 21 bolo za kmeň Rúben štyridsaťšesťtisíc päťsto spočítaných. 22 Šimeóncov, ich potomkov podľa ich čeľadí a rodín, tých, ktorí boli spočítaní, podľa počtu mien, hlava za hlavou, všetkých mužov od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 23 spočítaných za kmeň Šimeón bolo päťdesiatdeväťtisíc tristo. 24 Gádovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 25 spočítaných za kmeň Gád bolo štyridsaťpäťtisíc šesťstopäťdesiat. 26 Júdovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 27 spočítaných za kmeň Júdu bolo sedemdesiatštyritisíc šesťsto. 28 Jissáchárovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 29 spočítaných za kmeň Jissáchár bolo päťdesiatštyritisíc štyristo. 30 Zebulúnovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 31 spočítaných za kmeň Zebulún bolo päťdesiatsedemtisíc štyristo. 32 Príslušníkov Jozefových kmeňov: Efrajimcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 33 spočítaných za kmeň Efrajim bolo štyridsaťtisíc päťsto. 34 Menaššeovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 35 spočítaných za kmeň Menašše bolo tridsaťdvatisíc dvesto. 36 Benjamíncov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 37 spočítaných za kmeň Benjamín bolo tridsaťpäťtisíc štyristo. 38 Dánovcov, ich potomkov podľa ich čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 39 spočítaných za kmeň Dán bolo šesťdesiatdvatisíc sedemsto. 40 Ašérovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 41 spočítaných za kmeň Ašér bolo štyridsaťjedentisíc päťsto. 42 Naftálíovcov, ich potomkov podľa čeľadí a rodín, podľa počtu mien od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných, 43 spočítaných za kmeň Naftálí bolo päťdesiattritisíc štyristo. 44 Títo sú spočítaní, ktorých spočítal Mojžiš a Áron i kniežatá Izraela; tých bolo dvanásť mužov, po jednom mužovi za rodinu. 45 Všetkých spočítaných Izraelcov podľa ich rodín, od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných v Izraeli, 46 teda všetkých spočítaných bolo šesťstotritisíc päťstopäťdesiat.

Služba levítov

47 Avšak levíti, pochádzajúci z kmeňa Léví, podľa kmeňa svojich otcov, neboli započítaní medzi nich.
48 Hospodin totiž povedal Mojžišovi: 49 Iba kmeň Léví nespočítaj a jeho počet nezapočítaj medzi Izraelcov. 50 Ale ty sám pover levítov dozorom nad príbytkom svedectva i nad jeho zariadením a nad všetkým, čo je v ňom. Oni nech nosia príbytok i všetky jeho zariadenia, nech ho obsluhujú a nech táboria okolo príbytku. 51 Keď sa bude mať príbytok pohnúť, levíti nech ho rozoberú, a keď sa bude mať príbytok zložiť, levíti nech ho postavia. Avšak kto by sa priblížil z nepovolaných, nech je vydaný na smrť. 52 Všetci Izraelci budú bývať vo svojom tábore, každý pod svojou zástavou, podľa svojich vojov. 53 Levíti nech táboria okolo príbytku svedectva, aby nevzplanul hnev proti zboru Izraelcov. Levíti budú vykonávať službu pri príbytku svedectva. 54 Izraelci urobili celkom tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk