1. kapitola

1 Veľpieseň Šalamúnova. 2 Zľúbaj ma bozkami svojich úst, lebo tvoja láska je lepšia ako víno, 3 vzácna je vôňa tvojich olejov, preto ťa devy milujú. 4 Tiahni ma za sebou, pobehnime! Nech ma kráľ uvedie do svojich komnát; nech jasáme a radujeme sa z teba, nech spomíname tvoju lásku viac než víno; právom ťa devy milujú. 5 Čierna som, ale pôvabná, dcéry jeruzalemské, sťa stany Kédaru, sťa stanové závesy kmeňa Šalma. 6 Nehľaďte na mňa, že som počerná a že ma opálilo slnko, synovia mojej matky hnevali sa na mňa, urobili ma strážkyňou vinice. Svoju vlastnú vinicu som nestrážila. 7 Povedz mi, ty, ktorého miluje moja duša, kde pasieš stádo, kde mu dáš odpočívať cez poludnie? Prečo si mám zahaľovať tvár pri stádach tvojich druhov? 8 Ak to sama nevieš, ty najkrajšia zo žien, vyjdi si po stopách oviec, popásaj svoje kozliatka pri pastierskych kolibách! 9 Prirovnávam ťa, moja milovaná, ku koňom pri vozoch faraónových. 10 Pôvabné sú tvoje líca s ozdobami a tvoja šija s korálovými náhrdelníkmi. 11 Zhotovíme ti zlaté ozdoby, striebrom posiate. 12 Kým je kráľ na svojom ležadle, môj nard rozváňa. 13 Môj milý je mi myrhovou kytičkou, ktorá mi spočíva na ňadrách. 14 Strapcom kvetov henny je mi môj milý v éngedských viniciach. 15 Aká si krásna, moja milovaná, aká si krásna! Tvoje oči - holubice. 16 Aký si krásny, miláčik môj, a aký spanilý. Aj naše lôžko je samá zeleň. 17 Cédre sú hradami nášho domu a našimi krokvami cyprusy.