Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

97. kapitola

Oslava velebnosti Hospodina, Kráľa

1 Hospodin je Kráľom! Plesaj, zem, nech sa radujú mnohé ostrovy!
2 Oblak a mrákava je vôkol Neho; právo a spravodlivosť sú základmi Jeho trónu. 3 Oheň Ho predchádza a vôkol spaľuje Jeho protivníkov. 4 Jeho blesky osvecujú svet; vidí to a chveje sa zem. 5 Vrchy sa topia pred Hospodinom sťa vosk, pred Pánom celej zeme. 6 Nebesá Jeho spravodlivosť hlásajú a Jeho slávu vidia všetky národy. 7 Všetci sa zahanbia, čo slúžia modlám a chvastajú sa ničomnými bôžikmi; klaňať sa Mu budú všetci bohovia. 8 Sion to počuje a zaraduje sa, a zajasajú dcéry Júdu pre Tvoje súdy, Hospodine. 9 Lebo Ty, Hospodine, najvyšší si nad celou zemou; neskonale vyvýšený nad všetkých bohov. 10 Milovníci Hospodina, nenáviďte zlé; On chráni duše svojich zbožných a vytrhuje ich z ruky bezbožníkov. 11 Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca. 12 Spravodliví, radujte sa v Hospodinovi, vzdajte vďaku Jeho svätému menu!