1. kapitola

Pozdrav

1 (Ja) starší - milovanému Gájovi, ktorého opravdivo milujem.
2 Milovaný, prajem ti, aby si vo všetkom prospieval a bol zdravý, ako prospieva tvoja duša. 3 Lebo som sa veľmi zaradoval, keď prišli bratia a vydávali svedectvo o tvojej pravde, ako chodíš v pravde. 4 Nemám väčšiu radosť, ako keď počujem, že moje deti chodia v pravde.

Gájova pohostinnosť

5 Milovaný, verne konáš všetko, čo konáš pre bratov, a to pre cudzích,
6 ktorí vydali pred cirkevným zborom svedectvo o tvojej láske; dobre urobíš, keď ich tak vystrojíš na cestu, ako sa patrí pred Bohom. 7 Veď pre (Jeho) meno vydali sa na cestu a nič neprijímajú od pohanov. 8 My sa teda máme ujímať takýchto, aby sme sa stali spolupracovníkmi za pravdu.

Diotrefes

9 Písal som cirkevnému zboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvý medzi nimi, nás neprijíma.
10 Preto keď prídem, spomeniem jeho skutky, ktoré pácha, keď nás zlými slovami ohovára; a ani na tom nemá dosť, ale ani sám neprijíma bratov, a tým, ktorí by ich chceli (prijímať), zabraňuje a vylučuje ich z cirkevného zboru.

Demetrios

11 Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto dobre koná, je z Boha; kto zle koná, nevidel Boha.
12 O Demetriovi všetci vydávajú dobré svedectvo, aj sama pravda; aj my vydávame svedectvo (o ňom), a vieš, že naše svedectvo je pravdivé.

Dokončenie

13 Mnoho by som ti mal písať, ale nechcem ti písať černidlom a perom.
14 Dúfam však, že ťa čoskoro uvidím a pohovoríme si tvárou v tvár. 15 Pokoj ti! Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj priateľov, každého osve! Amen.