Dve percentá (2 %)

95. kapitola

Výzva na Božiu chválu a poslušnosť

1 Poďte, plesajme Hospodinovi, jasajme zvučne skale našej spásy!
2 Predstúpme pred Neho s poďakovaním, zvučne Mu jasajme chválospevy! 3 Lebo Hospodin je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký Kráľ. 4 V jeho rukách sú hlbiny zeme, Jeho sú vrchov končiare. 5 Jeho je more - On ho učinil; aj pevnina, čo Jeho ruky utvorili. 6 Vojdite! Padnime a klaňajme sa, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom! 7 Lebo On je náš Boh, my ľud Jeho pastvy a ovce Jeho ruky. Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas!