Predchádzajúca kapitola

95. kapitola

Výzva na Božiu chválu a poslušnosť

1 Poďte, plesajme Hospodinovi, jasajme zvučne skale našej spásy!
2 Predstúpme pred Neho s poďakovaním, zvučne Mu jasajme chválospevy! 3 Lebo Hospodin je veľký Boh a nad všetkými bohmi veľký Kráľ. 4 V jeho rukách sú hlbiny zeme, Jeho sú vrchov končiare. 5 Jeho je more - On ho učinil; aj pevnina, čo Jeho ruky utvorili. 6 Vojdite! Padnime a klaňajme sa, pokľaknime pred Hospodinom, svojím Tvorcom! 7 Lebo On je náš Boh, my ľud Jeho pastvy a ovce Jeho ruky. Kiežby ste počuli dnes Jeho hlas! 8 Nezatvrďte si srdce ako v Meribe, ako na púšti v deň Massy, 9 kde ma pokúšali vaši otcovia, skúšali ma, hoci videli môj skutok. 10 Štyridsať rokov ošklivilo sa mi toto pokolenie; Riekol som: Je to ľud bludného srdca a nechce poznať moje cesty; 11 takže som im v hneve prisahal: Nevojdú do môjho odpočinku.