Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

92. kapitola

8 Keď bezbožníci rašia ako bylina a prekvitajú všetci páchatelia neprávosti, to preto, aby boli naveky vyhladení.