Predchádzajúca kapitola

92. kapitola

Chvála múdreho udržovania mravného poriadku vo svete

1 Žalm. Pieseň na deň sviatočného odpočinku.
2 Dobre je Hospodinovi ďakovať a ospevovať Tvoje meno, Najvyšší; 3 za rána Tvoju milosť zvestovať a Tvoju vernosť po nociach 4 hudbou na desaťstrunovej lutne, na harfe a hrou na citare. 5 Lebo si ma potešil, Hospodine, svojimi činmi; nad skutkami Tvojich rúk plesám. 6 Aké veľké sú Tvoje skutky, Hospodine, prehlboké sú Tvoje myšlienky! 7 Nerozumný človek to nechápe, blázon to nepochopí. 8 Keď bezbožníci rašia ako bylina a prekvitajú všetci páchatelia neprávosti, to preto, aby boli naveky vyhladení. 9 Ty si však Najvyšší naveky, Hospodine! 10 Lebo, hľa, tvoji nepriatelia, Hospodine, lebo hľa, Tvoji nepriatelia zahynú a rozptýlení budú všetci páchatelia neprávosti. 11 Vyvýšiš roh môj ako byvolí a pomažeš ma čerstvým olejom. 12 Moje oko uvidí mojich sliedičov a moje uši počujú o zlosynoch, keď povstávajú proti mne. 13 Spravodlivý bude prekvitať sťa palma a vyrastie ako libanonský céder. 14 Tí, čo sú zasadení v dome Hospodinovom, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha, 15 ponesú ovocie i v šedinách a budú svieži, čerství, 16 aby zvestovali, že je priamy Hospodin, moja skala, v ktorej niet neprávosti.