Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

92. kapitola

Chvála múdreho udržovania mravného poriadku vo svete

1 Žalm. Pieseň na deň sviatočného odpočinku.
2 Dobre je Hospodinovi ďakovať a ospevovať Tvoje meno, Najvyšší; 3 za rána Tvoju milosť zvestovať a Tvoju vernosť po nociach 4 hudbou na desaťstrunovej lutne, na harfe a hrou na citare. 5 Lebo si ma potešil, Hospodine, svojimi činmi; nad skutkami Tvojich rúk plesám. 6 Aké veľké sú Tvoje skutky, Hospodine, prehlboké sú Tvoje myšlienky! 7 Nerozumný človek to nechápe, blázon to nepochopí. 8 Keď bezbožníci rašia ako bylina a prekvitajú všetci páchatelia neprávosti, to preto, aby boli naveky vyhladení. 9 Ty si však Najvyšší naveky, Hospodine! 10 Lebo, hľa, tvoji nepriatelia, Hospodine, lebo hľa, Tvoji nepriatelia zahynú a rozptýlení budú všetci páchatelia neprávosti. 11 Vyvýšiš roh môj ako byvolí a pomažeš ma čerstvým olejom. 12 Moje oko uvidí mojich sliedičov a moje uši počujú o zlosynoch, keď povstávajú proti mne. 13 Spravodlivý bude prekvitať sťa palma a vyrastie ako libanonský céder. 14 Tí, čo sú zasadení v dome Hospodinovom, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha, 15 ponesú ovocie i v šedinách a budú svieži, čerství, 16 aby zvestovali, že je priamy Hospodin, moja skala, v ktorej niet neprávosti.