Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

90. kapitola

4 Lebo v Tvojich očiach je tisíc rokov ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná stráž.