Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

9. kapitola

2 Ďakovať budem Hospodinovi celým srdcom a rozpoviem všetky Tvoje divné skutky.