Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

9. kapitola

10 Hospodin je hradom utláčanému, je hradom vo chvíľach súženia.