Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

85. kapitola

7 Či nás Ty znova neoživíš, aby Tvoj ľud mal v Tebe radosť?