Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

85. kapitola

7 Či nás Ty znova neoživíš, aby Tvoj ľud mal v Tebe radosť?