Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

77. kapitola

3 V deň svojho súženia hľadám Pána, v noci je moja ruka vystretá a neochabuje, duša sa mi nedá potešiť.