Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

77. kapitola

2 Nahlas volám k Bohu a kričím, nahlas volám k Bohu, aby ma počul. 3 V deň svojho súženia hľadám Pána, v noci je moja ruka vystretá a neochabuje, duša sa mi nedá potešiť.