Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

73. kapitola

26 Aj keď mi hynie telo i srdce, Boh mi je skalou srdca naveky a mojím údelom.