Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

68. kapitola

6 Sirotám je otcom, vdovám zástupcom, Boh vo svojom svätom príbytku.