Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

68. kapitola

5 Spievajte Bohu, ospevujte Jeho meno! Urovnávajte cestu Tomu, ktorý prichádza púšťou! Jeho meno je Hospodin, jasajte pred Ním! 6 Sirotám je otcom, vdovám zástupcom, Boh vo svojom svätom príbytku. 7 Boh osamelých vracia domov, väzňov vyvádza do blahobytu; len odbojníci ostávajú vo vyschnutej krajine. 8 Bože, keď si vychádzal pred svojím ľudom, keď si kráčal púšťou, Sela, 9 triasla sa zem a nebo vydávalo rosu pred Bohom, pred Bohom Izraela chvel si Sinaj. 10 Dedičstvo svoje pokropil si hojným dažďom, Bože, a umdlievajúce si upevňoval. 11 Tvoje stádo býva v ňom, vo svojej dobrote si ho pripravil pre biednych, ó Bože.