Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

68. kapitola

20 Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása. Sela.