Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

68. kapitola

12 Pán vydal ohlas, veľký je zástup zvestovateľkýň víťazstva. 13 Králi vojsk utekajú, utekajú a pani domu delí korisť. 14 Či chcete ležať medzi košiarmi? Postriebrené sú krídla holubice, zo žltkastého zlata sú jej perute. 15 Keď Všemohúci rozohnal tam kráľov, snežilo na Salmóne. 16 Vrch Bášán je Božím vrchom, vrch Bášán je kopcovitý vrch. 17 Vy, kopcovité vrchy, prečo hľadíte úkosom na vrch, čo Boh si zvolil za príbytok? Veru, tam bude večne tróniť Hospodin! 18 Božích vozov je desaťtisíckrát tisíc; Pán prišiel do svätyne zo Sinaja. 19 Vystúpil si na výsosť, odviedol si zajatcov, ľudí si prijal ako dar, ešte aj odbojných, aby si trónil, Hospodine, Bože.