Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

68. kapitola

11 Tvoje stádo býva v ňom, vo svojej dobrote si ho pripravil pre biednych, ó Bože.