Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

65. kapitola

2 Tebe patrí chválospev, Bože na Sione, a Tebe nech sa plní sľub.