Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

62. kapitola

9 Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom. Sela.