Predchádzajúca kapitola

62. kapitola

Istota v Bohu

1 Pre hudobný prednes na nápev: Jedutún. Žalm Dávidov.
2 Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása. 3 Len On je moja skala, moja spása, môj hrad; veľmi sa nesklátim. 4 Dokedy budete dorážať na človeka? Všetci vraždíte ako naklonená stena a ako preborený múr. 5 Aj z jeho výšky snažia sa ho zvrhnúť: milujú lož; ústami žehnajú, no vo svojom vnútri preklínajú. Sela. 6 Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. 7 Len On je moja skala, moja spása, môj hrad; nesklátim sa. 8 Na Bohu spočíva moja spása, moja česť; i skala mojej sily, moje útočisko je v Bohu. 9 Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase; vylievajte si pred Ním srdce! Boh je naším útočiskom. Sela. 10 Len ako dych sú ľudskí synovia, synovia muža sú len klam; na váhe vyskočia vysoko, spolu sú ľahší ako dych. 11 Nedúfajte v útlak, neskladajte márnu nádej v lúpeži; ak rastie majetok, neprikladajte srdce. 12 Raz prehovoril Boh, dve veci som vyrozumel: U Boha je moc 13 a u Teba i milosť, Pane! Lebo Ty odplatíš každému podľa jeho skutkov.