Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

62. kapitola

8 Na Bohu spočíva moja spása, moja česť; i skala mojej sily, moje útočisko je v Bohu.