Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

62. kapitola

6 Len v Bohu utíši sa moja duša; lebo od Neho pochádza moja nádej. 7 Len On je moja skala, moja spása, môj hrad; nesklátim sa. 8 Na Bohu spočíva moja spása, moja česť; i skala mojej sily, moje útočisko je v Bohu.