Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

62. kapitola

4 Dokedy budete dorážať na človeka? Všetci vraždíte ako naklonená stena a ako preborený múr. 5 Aj z jeho výšky snažia sa ho zvrhnúť: milujú lož; ústami žehnajú, no vo svojom vnútri preklínajú. Sela.