Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

62. kapitola

2 Len v Bohu utíši sa moja duša; od Neho pochádza moja spása.