Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

56. kapitola

9 Ty si spočítal moju biedu. Vlož moje slzy do svojej nádoby; či záznamu v Tvojej knihe o nich niet?