Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

56. kapitola

Prosba o útechu v prenasledovaní

1 Pre hudobný prednes na nápev: Zamĺknutá holubica diaľav. Pamätný žalm Dávidov, keď ho Filištínci chytili v Gate.
2 Zmiluj sa, Bože, nado mnou, lebo, hľa, človek sliedi za mnou, celý deň bojujúc utláča ma. 3 Nepriatelia sliedia za mnou ustavične, bo mnohí bojujú proti mne v pýche. 4 V deň, keď by som sa mal báť, ja v Teba dúfam. 5 Z Božej pomoci môžem chváliť Jeho slovo, ja v Boha dúfam, nebojím sa, čo mi urobí bytosť z mäsa? 6 Celý deň prekrucujú moje slová, zle mi chcú každou svojou myšlienkou. 7 Zhlukujú sa a číhajú, striehnu na moje kroky sťa upriamení na môj život. 8 Odplať im za neprávosť, vrhni ich, Bože, do hnevu národov! 9 Ty si spočítal moju biedu. Vlož moje slzy do svojej nádoby; či záznamu v Tvojej knihe o nich niet? 10 Potom moji nepriatelia ustúpia späť v ten deň, keď budem volať. Viem, že Boh je za mňa. 11 Z Božej pomoci môžem chváliť Jeho slovo. Z Hospodinovej pomoci chcem chváliť Jeho slovo. 12 Ja v Boha dúfam, nebojím sa, čo mi urobí človek? 13 Bože, je teraz na mne splniť sľuby, splatím Ti obete vďaky. 14 Lebo si moju dušu vytrhol zo smrti, áno, i moje nohy od úrazu, aby som chodil pred Bohom vo svetle živých.