Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

56. kapitola

8 Odplať im za neprávosť, vrhni ich, Bože, do hnevu národov!