Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

56. kapitola

4 V deň, keď by som sa mal báť, ja v Teba dúfam.