Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

55. kapitola

14 Ale ty si človek mne rovný, môj priateľ a môj známy, 15 s ktorým sme žili v sladkom spoločenstve, v dome Hospodinovom sme chodievali v hlučnom sprievode!