Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

50. kapitola

15 Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať!