Predchádzajúca kapitola

50. kapitola

Opravdivá bohoslužba

1 Žalm Ásáfov. Mocný Boh, Hospodin, hovorí a oslovuje zem od slnka východu až k jeho západu.
2 Zo Siona, z dokonalej krásy, skvie sa Boh, 3 prichádza Boh náš, nemlčí; oheň pustoší pred Ním a vôkol Neho to veľmi buráca. 4 On zhora volá na nebo a na zem, aby súdil svoj ľud: 5 Zhromaždite ku mne mojich zbožných, čo uzavreli so mnou zmluvu pri obeti! 6 Nebesá hlásať budú Jeho spravodlivosť, lebo Boh sám je sudcom. Sela. 7 Čuj, ľud môj, chcem prehovoriť, Izrael, chcem svedčiť proti tebe! Som Boh, tvoj Boh. 8 Nekarhám ťa pre tvoje zábitky, veď tvoje zápaly sú stále predo mnou. 9 Neprijmem junca z tvojho domu, ani kozlov z tvojich košiarov. 10 Lebo mne patrí všetka lesná zver a tisíce dobytka na vrchoch. 11 Poznám všetko vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poli. 12 Ak by som bol hladný, nepovedal by som ti, bo môj je svet i všetka jeho náplň. 13 Či mäso z býkov jedávam a pijem azda krv kozlov? 14 Obetuj Bohu vďaku a splácaj Najvyššiemu svoje sľuby! 15 Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a ty ma budeš oslavovať! 16 Lež bezbožnému vraví Boh: Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, 17 keď nenávidíš napomenutie a moje slová hádžeš za seba? 18 Keď vidíš zlodeja, držíš s ním, a s cudzoložníkmi máš svoj podiel. 19 Ústa si vydávaš na zlé; tvoj jazyk snuje zákernosť. 20 Sadáš a ohováraš svojho brata, na syna vlastnej matky váľaš hanu. 21 Ty toto robíš, a ja mlčať mám, myslíš si, že som ako ty? Obviňujem ťa, staviam ti to pred oči! 22 Uvážte to vy, ktorí ste zabudli na Boha, ináč trhať budem a nik vás nezachráni. 23 Kto vďaku obetuje, ten ma ctí; tomu, kto správnou cestou kráča, ukážem Božiu pomoc.