Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

46. kapitola

11 Utíchnite a poznajte, že ja som Boh, som vyvýšený medzi národmi, vyvýšený na zemi!