Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

41. kapitola

2 Blahoslavený, kto si všíma slabého! V deň nešťastia ho oslobodí Hospodin.