Predchádzajúca kapitola

41. kapitola

Prosba opusteného a nepriateľmi sužovaného

1 Pre hudobný prednes. Žalm Dávidov.
2 Blahoslavený, kto si všíma slabého! V deň nešťastia ho oslobodí Hospodin. 3 Hospodin ho bude chrániť a zachová nažive; blažený bude na zemi a nevydá ho pažravosti jeho nepriateľov. 4 Hospodin ho posilní na lôžku nemocných, v jeho chorobe mu celé lôžko zmeníš. 5 Riekol som: Hospodine, buď mi milostivý, uzdrav mi dušu, lebo som zhrešil proti Tebe! 6 Moji nepriatelia zle hovoria o mne: Kedy už zomrie a jeho meno zanikne? 7 Ak ma niekto príde navštíviť, daromnosti hovorí, klamstvá si zháňa jeho srdce, vyjde na ulicu a vyrozpráva to. 8 Všetci, ktorí ma nenávidia, spolu si šepocú proti mne, zmýšľajú o mne zle: 9 Zhubná choroba sa vyliala naňho, a ten, čo leží, viac nevstane. 10 Aj blízky priateľ môj, ktorému som dôveroval, ktorý jedával môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne. 11 Ale Ty, Hospodine, buď mi milostivý a postav ma na nohy, aby som sa im odplatil. 12 Potom poznávam, že si si ma obľúbil, že môj nepriateľ nemôže plesať nado mnou. 13 Mňa si však podoprel pre moju nevinu a postavil si ma pred seba naveky. 14 Požehnaný buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov až naveky! Amen. Amen.