Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

40. kapitola

5 Blahoslavený je muž, ktorý v Hospodina skladá svoju dôveru, neobracia sa k nadutým, ani k tým, ktorí blúdia v klame.