Dve percentá (2 %)

34. kapitola

2 Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach. 3 Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa!