Predchádzajúca kapitola

34. kapitola

Vďaka Bohu za ochranu

1 Dávidov. Keď sa Dávid robil pomäteným pred Abímelechom, ktorý ho odohnal, takže odišiel.
2 Dobrorečiť budem Hospodinovi v každom čase, nech je chvála o Ňom neprestajne v mojich ústach. 3 Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa! 4 Zvelebujte so mnou Hospodina a spoločne vyvyšujme Jeho meno! 5 Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz. 6 Tí, čo na Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapýri. 7 Tento úbožiak volal, Hospodin ho počul a pomohol mu zo všetkých jeho súžení. 8 Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich. 9 Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! Blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho! 10 Bojte sa Hospodina, Jeho svätí, lebo nemajú nedostatku, čo sa Ho boja. 11 Levíčatá biedia a hladujú, ale tí, ktorí Hospodina hľadajú, nemajú nedostatku v ničom dobrom. 12 Poďte, synovia, a počúvajte ma, Hospodinovej bázni chcem vás vyučovať. 13 Kto je ten muž, čo má rád život, ktorý miluje dni a užívať chce dobré veci? 14 Chráň si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí; 15 odstúp od zlého a rob dobre, hľadaj pokoj a snaž sa oň! 16 Hospodinove oči upreté sú na spravodlivých a Jeho uši na ich volanie. 17 Tvár Hospodinova je proti zločincom, aby ich pamiatku vyhladil zo zeme. 18 Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje. 19 Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha. 20 Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. 21 Ochráni všetky jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlámaná. 22 Nešťastie usmrtí bezbožného a pykať budú tí, čo nenávidia spravodlivého. 23 Hospodin vykúpi dušu svojich sluhov a z tých, čo v Neho dúfajú, nik pykať nebude.