Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

34. kapitola

19 Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha.