Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

34. kapitola

18 Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje.