32. kapitola

Radosť z odpustenia hriechov

1 Dávidov. Vyučujúci žalm. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý!
2 Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nieto ľsti!