Predchádzajúca kapitola

32. kapitola

Radosť z odpustenia hriechov

1 Dávidov. Vyučujúci žalm. Blahoslavený, komu je odpustený priestupok a hriech prikrytý!
2 Blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta vinu, a v jeho duchu nieto ľsti! 3 Keď som mlčal, práchniveli mi kosti počas môjho ustavičného stonania, 4 lebo dňom i nocou ťažko doliehala na mňa Tvoja ruka, životná sila sa mi obrátila na letnú vyprahnutosť. Sela. 5 Vtedy som Ti vyznal svoj hriech a nezastrel som svoju vinu. Riekol som: Vyznám Hospodinovi svoje priestupky! A Ty si odpustil vinu môjho hriechu. Sela. 6 Preto nech sa Ti modlí každý zbožný v čase, keď Ťa možno nájsť; záplavy veľkých vôd Ho nedosiahnu. 7 Ty si mi skrýšou, zachováš ma pred úzkosťou, plesaním nad záchranou obklopíš ma. Sela. 8 Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej kráčať máš, radiť ti chcem a moje oko bude bdieť na tebou. 9 Nebuďte bez rozumu ako kôň a mulica, ktoré treba krotiť zubadlom a uzdou, bo inak k tebe neprídem. 10 Mnoho má bolestí bezbožný, ale milosť obklopí toho, kto dúfa v Hospodina. 11 Tešte sa v Hospodinovi, spravodliví, jasajte, plesajte všetci úprimného srdca!