Dve percentá (2 %)

30. kapitola

12 Môj nárek premenil si v tanec, rozviazal si mi smútočné rúcho a opásal si ma radosťou, 13 aby Ťa moja duša ospevovala a neumĺkla. Hospodin, Bože môj, naveky Ťa budem oslavovať.